Välkommen till TermoRegulator

Vi är ett snart 70 år ungt företag som genom erfarenhet, flexibiltet och kunniga medarbetare skapat en plattform för avancerad tunnplåtsbearbetning. Vi tillverkar allt från enskilda plåtdetaljer, eller sammansatta i halvfabrikat, till kompletta funktionstestade produkter till slutkund.

Vi levererar 360º

Hur många grader kan vi hjälpa er med?

 

« Klicka på gradskivan för mer information

TermoRegulator AB, Vintergatan 1, Box 967, S-591 29 MOTALA, Sweden